FRILANDSÆG

Adgang til hønsegård året rundt

Frilandsæg bliver lagt af høner, der har adgang til en udendørs hønsegård året rundt. Udearealet skal minimum være fire kvadratmeter pr. høne. Hønsegården skal være dækket af græs eller jord, og hos DANÆG stiller vi yderligere krav til vores ægproducenter om beplantning, så hønerne får ly og læ for rovfugle.

I stalden og hønsegården

I hønsehuset skal minimum en tredjedel af gulvet være dækket af strå, høvlspåner, sand eller tørv, så hønerne kan skrabe og støvbade for at holde sig rene. I stalden har hønerne også siddepinde og reder. Der må maks være 9 frilandshøner pr. m2. For økologiske høner må der være 6 dyr pr. m2.

Frilandshøner har adgang til en udendørs hønsegård året rundt. Hver høne skal have mindst 4 m2 udeareal. Hønsegården skal være dækket med græs eller anden beplantning.

Fire forskelle

Hvad er forskellen på øko høner og frilandshøner?

Både økologiske og frilandshøner har en stor, udendørs hønsegård, hvor hver høne skal have mindst 4 m2 udeareal. Men der er forskel på økologiske og frilandshøner, når det kommer til fire ting: plads i stalden, siddepinde, dagslys og foder. 

Der må være 9 frilandshøner pr. m2 i stalden, mens der maks må være 6 økologiske høner. Økologiske høner har 18 cm siddepind pr. høne og frilandshøner har 15 cm pr. høne. Økologiske høner har naturligt dagslys i stalden - det har frilandshøner ikke krav på. Frilandshøner får konventionalt foder, mens økologiske høner får økologisk foder.

Adgang til udeareal

Hvad er forskellen på skrabehøner og frilandshøner?

Skrabehøner og frilandshøner har det til fælles, at 1/3 af gulvet i hønsehusene skal være dækket af strøelse til støvbad og skrabeareal, og de har reder, samt siddepinde. Samtidig får både skrabehøner og frilandshøner konventionelt foder. 

Den største forskel er, at frilandshøner har adgang til udearealer – det har skrabehøner ikke. Derudover er der en lille forskel i flokstørrelserne. En skrabehøneflok er oftest på 6.000 - 35.000 høner. I en flok med frilandshøner er der typisk 6.000 - 30.000 høner.